A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Яснопільщанська гімназія
Липоводолинської селищної ради Сумської області

Пам’ятка для батьків з БЖД на час канікул

Вимоги безпеки життєдіяльності учнів навчально-виховного комплексу під час весняних канікул.    

 

Під час канікул, перебуваючи на ву­лиці й ставши учасником

дорожньо-транспортного руху, чітко виконувати правила дорожнього руху:

    *  рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку;

    *  за межами населених пунктів, рухаю­чись узбіччям чи краєм проїзної час­тини, йти назустріч руху транспорт­них засобів;

    *  переходити  проїзну частину тільки на пішохідних переходах;

    *  у місцях, де рух регулюється, керува­тися тільки сигналами регулювальни­ка чи світлофора;

    *  виходити на проїзну частину з-за транспортних засобів, упевнив­шись у відсутності інших транспорт­них засобів, що наближаються;

    *  чекати   транспортний   засіб   тільки на посадкових майданчиках (зупин­ках), тротуарах, узбіччях, не створю­ючи перешкод для дорожнього руху;

   *  на трамвайних зупинках, не облад­наних посадковими майданчиками, дозволяється   виходити  на  проїзну частину лише з боку дверей і тільки  після зупинки трамвая;

  *  у разі наближення транспортного за­собу з увімкненим проблисковим ма­ячком червоного чи синього кольору або зі спеціальним звуковим сигна­лом треба утриматися від переходу проїзної частини або негайно зали­шити її;

   *  категорично забороняється вибігати на   проїзну  частину. Влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити    проїзну частину поза пішохідним переходом або встанов­леними місцями;

  *  по проїзній дорозі на велосипеді ру­хатися дозволяється тільки дітям, які досягли 16 років; мопеди й велоси­педи мають бути обладнанні звуко­вими сигналом  і  світлоповертачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, ззаду — червоного; на голові у водія має бути захисний

       шолом; необхідно чітко дотримува­тись правил дорожнього руху;

  *  учні  навчально-виховного комплексу повинні виконувати за­значені правила, а також інші Прави­ла дорожнього руху України, про які дізналися на уроках ОБЖ, виховних годинах, на предметних уроках;

  *  перебувати поблизу залізничних ко­лій дітям без супроводу дорослих  заборонено;

 * учні   НВК,   користуючись   тран­спортним  засобом,  повинні  сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за пору­чень або інше пристосування;

 

Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці,

в спеціалізованих устано­вах, приміщеннях, транспорті,

учні НВК повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

*   забороняється  брати  з  собою  вог­ненебезпечні предмети, які можуть спричинити   пожежу  (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки,  сигарети,  легкозаймисті речовини,   вогнепальну  рідину  то­що);

*   дозволяється користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізова­ним електричним приладом для вми­кання під наглядом дорослих;

*   забороняється  використовувати  ві­конниці   на   вікна   для   затемнення приміщень   і   застосовувати   горю­чі матеріали; зберігати бензин,  газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення;

*   забороняється застосовувати предме­ти оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з  горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

*   забороняється застосовувати відкри­тий вогонь (факели, свічки, феєрвер­ки, бенгальські  вогні  тощо),  вико­ристовувати хлопавки, застосовувати дугові   прожектори,   влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хі­мічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння; установлювати стільці, крісла тощо, конструкції, які виконано з пластмас і легкозаймис­тих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні ви­ходи;

*   у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, які носять характер побу­тової техніки, не вмикати їх у розетку вдома чи в інших приміщеннях, усе це може призвести до вибуху та над­звичайної ситуації;

* не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, які живляться струмом. Користуватись електропри­ладами тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої про­водки, іскріння проводки негайно повідомити дорослих;

*   не скупчуватися біля проходів у гро­мадських установах, входах та вихо­дах, у приміщеннях вестибюлю;

* беручи участь у масових заходах, не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, дотримуватися правил пожежної без­пеки;

 * у разі пожежної небезпеки: наявнос­ті вогню, іскріння, диму — негайно вийти на повітря (за двері, балкон) і покликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номе­ром 101, назвавши своє ім'я, прізви­ще, коротко описавши ситуацію: на­явність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, свій номер телефону;

*   при появі запаху газу в квартирі, при­міщенні в жодному разі не вмикати електроприлади,   не   користуватися стаціонарним чи мобільним телефо­ном, відкрити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була включена й вийти з приміщення; покликати на допо­могу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи 101 пожежну охорону, назвавши своє ім'я, прізвище, свій номер телефону, коротко описавши ситуацію.

 

 Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих устано­вах, громадських місцях, приміщен­нях, транспорті тощо, учні НВК повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

* під час канікул забороняється набли­жатися та перебувати біля водоймищ без супроводу дорослих для запо­бігання утоплення дітей, особливо, коли вода покрита кригою — катего­рична заборона виходити на лід для попередження  провалення  під  лід;

*   категорично забороняється наближа­тися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, у покинутих напівзруйнованих будівлях для  за­побігання обрушень будівельних ма­теріалів й попередження травм і за­гибелі;

*   категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюно­ві вироби, стимулятори;

*   категорично забороняється вживати в їжу гриби;

*    категорично забороняється брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отру­єння;

*  пересуватися обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створюва­ти хаотичний рух, не штовхатись, не кричати. На вулиці бути обереж­ним, дивитись під ноги, щоб не впас­ти в яму чи у відкритий каналізацій­ний люк;

не підходити на вулиці до обірваних, обвислих проводів, або проводів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — проводи можуть бути ще підживлені електрострумом;

*   не можна підходити до щитових, за­лазити на стовпи з високовольтними проводами,   можна   отримати   удар електрострумом від високовольтних живлень за 5 метрів;

*  бути обережним на дитячих май­данчиках, у парках відпочинку: спо­чатку переконатись, що гойдалки чи атракціони, турніки, прилади справні, сильно не розгойдуватись й не розгойдувати інших, щоб не призвести до травмування, падіння;

*   не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння з висоти;

* не підходити до відкритих вікон, мити вікна тільки в присутності до­рослих, не нахилятись на перила, парапети сходинок для запобігання падіння дітей з висоти;

*  не спускатись у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бом­босховища: там може бути отруйний газ;

 * не контактувати з незнайомими тва­ринами для запобігання укусів хво­рих на сказ тварин;

 * застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках ОБЖ, виховних годинах, навчальних уроках.

 

 Під час канікул учні НВК повинні виконувати правила безпеки життєді­яльності під час самостійного пере­бування вдома, на вулиці, у громад­ських місцях, у друзів, на молодіжних дискотеках, у замкнутому просторі приміщень із чужими людьми, пра­вила попередження правопорушень та насильства над дітьми:

 * не розмовляти й не контактувати з незнайомцями, особливо не пе­редавати їм цінні речі, ключі від дому,  навіть якщо вони  назвалися представниками правоохоронних ор­ганів, одразу ж кличте на допомогу й ідіть швидко до людей;

*   не сідати й не підходити до автомобі­лів із незнайомцями, навіть якщо во­ни питають, як проїхати на вулицю, скажіть, що не знаєте, а самі йдіть далі;

*   перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років можна до 20.00, до 14 років до 21.00, до 18 років до 22.00; у темну пору сезо­ну — до настання темряви;

*  діти мають право не відкривати двері дому навіть представникам правоохо­ронних органів. Якщо незнайомець питає вас, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро: вони в сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам і двері незнайомцям не відкривайте;

* тримайтесь подалі від тих, хто вла­штовує бійки, не втручайтесь у супе­речки дорослих і не провокуйте сло­вами, діями агресивну поведінку, яка може призвести до бійки або травми; у стосунках із оточуючими керуйтеся толерантними відносинами;

*   не заходьте в під'їзд, у ліфт із не­знайомими  людьми;  одразу кличте на допомогу, якщо незнайомець про­вокує якісь дії відносно вас. Будьте уважними, оглядайтеся назад й пере­віряйте, чи не йде за вами хтось під час проходу провулків, підземних пе­реходів між будинками й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиніться й відійдіть убік, щоб людина про­йшла повз;

*   під  час  перебування   на  дискотеці завчасно попросити батьків зустріти вас після заходу; керуватись загаль­ними правилами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточую­чих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуа­ції звертатись до служби охорони за­кладу, викликати міліцію за номером 102, зателефонувати батькам;

*   не вчиняти дії, які можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми, за Кримінальним кодексом, вважають­ся особи віком до 18 років. За злочи­ни, вчинені після настання 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримі­нальній відповідальності; позбавлення волі неповнолітньому може бути призначене строком не більше як 10 ро­ків; найбільш суровим примусовим заходом виховного характеру є на­правлення до спеціальних навчально-виховних установ, яке здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього   чи   його   батьків;

*   батьки неповнолітніх, що не займа­ються вихованням своїх дітей, під­лягають адміністративному штрафу в розмірах,  передбачених відповід­ною статтею Кримінального кодексу України;

*   Всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: Всеукраїн­ська лінія «Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та захисту прав дітей — 500-500-33-50 (у межах України дзвін­ки безкоштовні).

 

 Під час канікул учні НВК повинні виконувати правила щодо запобіган­ня захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо:

*   при нездужанні не виходити з дому, негайно викликати лікаря — не за­ражати інших людей;

*   хворому виділити окреме ліжко, по­суд, білизну;

*   приміщення провітрювати постійно;

*   у разі контакту з хворим, одягати марлеву маску;

*   хворому дотримуватись постільного режиму;

*   вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко дотримуватися рекомендацій лікаря;

*   постійно мити руки з милом перед їжею;

*   не їсти брудних овочів і фруктів, ре­тельно їх мити, обдавати окропом;

*   для запобігання захворювань на пе­дикульоз регулярно мити голову; до­вге волосся в дівчат має бути зібране в зачіску, не користуватися засобами особистої гігієни (розчіскою) інших осіб, а також не передавати свої за­соби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужий одяг, головні убори, а також не передавати іншим свій одяг;

*   не вживати самостійно медикаментів, медичних препаратів, не рекомендо­ваних лікарем;

* у разі якщо ви почуваєте себе погано, а дорослих немає поряд, викликайте швидку медичну допомогу за номе­ром 103, описавши свій стан, назвав­ши номер свого телефону, домашню адресу, прізвище, ім'я, обов'язково зателефонуйте батькам.

 

 

Вимоги безпеки життєдіяльності учнів у разі виникнення

надзвичайної або аварійної ситуації

3.1.  Не панікувати, не кричати, не метушитись, чітко й спокійно виконувати команди до­рослих, які перебувають поряд.

3.2.  Зателефонуйте батькам, коротко опишіть ситуацію, повідомте про місце свого пере­бування.

3.3.  У разі якщо ситуація вийшла з-під конт­ролю дорослих, зателефонуйте в служби екстреної допомоги за номерами:

* 101 — пожежна охорона;

* 102 —поліція;

* 103 — швидка медична допомога;

* 104 — газова служба. Коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу, де відбулась надзвичайна ситуація, назвіть своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.

3.4.  За можливості залишите територію аварій­ної небезпеки.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора